Obalans i energisystem

Obalans skapas av
-Tankeflöde.
-Inre dialogen.

Balans skapas av:
Du lever
"Här och Nu"
Du lever med-
Hela din kropp

Kommentera gärna: